กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Real Dark Toneแสดงทั้งหมด
ปรับแค่ 2 ขั้นตอนก็ได้โทนดาร์กเทา Grey dark ver.2 | Snapseed
Pin it
เพียง 3 ขั้นตอน ก็ได้รูปโทนดาร์ก | แต่งรูปดาร์กโทน ver.1 ด้วย Snapseed
Pin it